System Evenio to szybka i wydajna platforma komunikacji pomiędzy urzędem i instytucjami gminnymi, a mieszkańcami Państwa miejscowości i turystami. Dzięki Evenio każda informacja dociera do użytkowników systemu z odpowiednim wyprzedzeniem. A jeśli sytuacja tego wymaga, np. przy zdarzeniach nagłych, losowych, system Evenio umożliwia rozpowszechnienie takiej informacji praktycznie natychmiast, bez zbędnych opóźnień.

Dzięki systemowi Evenio harmonogramy wszystkich wydarzeń cyklicznych (np. odbiór odpadów komunalnych) i wynikające z tych harmonogramów wydarzenia, jak i wszelkiego typu wydarzenia jednostkowe: np. premiery teatralne i kinowe, imprezy sportowe, masowe oraz wiele innych, widoczne są w jednym, zintegrowanym środowisku – środowisku systemowym Evenio. Środowisko to składa się z aplikacji webowej Evenio Admin, przeznaczonej dla urzędów miast i gmin oraz wszystkich zainteresowanych instytucji i aplikacji mobilnych dla użytkowników końcowych. Aplikacja Evenio Admin pozwala m.in. na: dodawanie i edytowanie informacji o wydarzeniach jednostkowych, podgląd harmonogramów wydarzeń cyklicznych, podgląd wszystkich wydarzeń w kontekście poszczególnych dat i lokalizacji, obsługę reklamacji oraz nadawanie komunikatów do mieszkańców i turystów.

Evenio to platforma interaktywna, co oznacza, że również użytkownicy systemu mogą kontaktować się za pomocą tej platformy bezpośrednio z urzędnikami. Tą drogą mogą spływać reklamacje do różnego typu wydarzeń, a także zgłoszenia nie powiązane z wydarzeniami (np. o nagłych, czy nieprzewidzianych sytuacjach na terenie gminy).

 

Jeśli są Państwo już przekonani o potrzebie wdrożenia systemu Evenio na swoim terenie – zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia dalszych szczegółów. A jeśli jeszcze Państwa nie przekonaliśmy lub mają Państwo pytania, na które tutaj nie daliśmy odpowiedzi – także zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy wyczerpujących odpowiedzi oraz zastanowimy się wspólnie jak zmaksymalizować korzyści z wdrożenia systemu Evenio w Państwa gminie.

 

System Evenio to komfort bycia w ciągłej komunikacji

pomiędzy urzędem, a mieszkańcami.

Dzięki Evenio mieszkańcy i turyści są ciągle online,

a Państwa miejscowość staje się Smart.